Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady kwalifikacji

Studia w języku polskim: Zarzadzanie zasobami przyrody

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy motywacji i przygotowania kandydata do podjęcia studiów oraz ogólnych problemów ochrony przyrody

Limit miejsc: 60 (obywatele polscy), 10 (cudzoziemcy)

Terminy rejestracji na studia: https://rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/terminy

Studia w języku angielskim: Ecology and evolution, Environmental Protection and Management

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Limit miejsc

  • Ecology and evolution: 15 (obywatele polscy), 15 (cudzoziemcy)

  • Environmental Protection and Management: 30 (obywatele polscy), 30 (cudzoziemcy)

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

  • Ecology and evolution: 15

  • Environmental Protection and Management: 15

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów.

Terminy rejestracji na studia: https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/admission/schedule

Czesne

Obywatele polscy: brak

Obcokrajowcy:

  • Ecology and Evolution: 9 500 PLN/ I rok; 8 500 PLN/ II rok
  • Environmental Protection and Management: 15 000 PLN/rok