Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady kwalifikacji

Studia w języku angielskim:  Environmental Protection and Management

Kryteria formalne

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na dowolnym kierunku.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Limit miejsc

  • Environmental Protection and Management: 30 (obywatele polscy), 30 (cudzoziemcy)

Minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów

  • Environmental Protection and Management: 15

Podana wyżej minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów dotyczy wszystkich kandydatów.

Terminy rejestracji na studia: https://welcome.uj.edu.pl/en_GB/admission/schedule

Czesne

Obywatele polscy: brak

Obcokrajowcy: 15 000 PLN/rok