Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia lektoratu

  1. Program studiów II stopnia obejmuje lektorat języka obcego w wymiarze 60 godzin, zakończony egzaminem na poziomie co najmniej B2+. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ).
  2. Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określił Rektor UJ w Zarządzenie nr 91 Rektora UJ z 8 sierpnia 2017 roku .
    Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub jego zastępcy: dyżury kierowników zespołów językowych.
  3. Student, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, może przystąpić za zgodą z-cy Dyrektora Instytutu do odpłatnego egzaminu końcowego z języka. Szczegóły i terminy egzaminów znajdują się na stronie internetowej JCJ.

 

Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ)

ul. Ingardena 3 , Kraków

www.jcj.uj.edu.pl

Informacje ogólne

Kursy przygotowawcze

Poziomy biegłości językowej