Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warunki zaliczenia lektoratu

  1. Program studiów II stopnia obejmuje lektorat języka obcego w wymiarze 60 godzin, zakończony egzaminem na poziomie co najmniej B2+. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ).
  2. Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Zarządzeniem nr 112 Rektora UJ z 16 października 2020 roku. Przykładowe certyfikaty j. angielskiego zwalniające z lektoratu:
  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (pięć lat od daty egzaminu)
  • International English Language Testing System (IELTS Academic), min. 8 pkt (dwa lata od daty testu)

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub jego zastępcy: dyżury kierowników zespołów językowych.

  1. Student, który nie zaliczył lektoratu w regulaminowym trybie, może przystąpić za zgodą Kierownika Studiów do odpłatnego egzaminu końcowego z języka. Szczegóły i terminy egzaminów znajdują się na stronie internetowej JCJ.
Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ)

ul. Ingardena 3 , Kraków

www.jcj.uj.edu.pl

Informacje ogólne

Kursy przygotowawcze

Poziomy biegłości językowej