Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porozumienie nr 1/2024 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ z Prodziekanem Wydziału Biologii UJ z dnia 13 lutego 2024 roku
w sprawie zasad odbywania praktyk zawodowych przez doktorantów programu kształcenia Biologia oraz PhD Programme in Biology prowadzonych w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.

Zarządzenie nr 1/2021 Prodziekana Wydziału Biologii z dnia 10.02.2021 r.
w sprawie: wprowadzania zmian w sylabusach kursów na Wydziale Biologii UJ

Zarządzenie nr 2/2017 Prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ z dnia 25.04.2017 r.
w sprawie: likwidowania, zawieszania i tworzenia nowych kursów fakultatywnych

Komunikat nr 2/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2023/2024

Komunikat nr 1/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2023/2024


Komunikat nr 2/2023 z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2023/2024

Komunikat nr 1/2023 z dnia 11 października 2023 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2023/2024


Komunikat nr 7/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 6/2022 z dnia 29 września 2022 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2022/2023

Komunikat nr 5/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie: organizacji letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 4/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.
w sprawie: organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 3/2022 z dnia 28 marca 2022 r.
w sprawie: dostosowania organizacji pracy na Wydziale Biologii do aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

Komunikat nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komunikat nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. - nieaktualny
w sprawie: organizacji pracy i zasad mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wydziału.


Komunikat nr 8/2021 z dnia 1 grudnia 2021 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie, w roku akademickim 2021/2022

Komunikat nr 7/2021 z dnia 22 listopada 2021 r.
w sprawie: wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych nadanych za granicą, w roku akademickim 2021/2022

Komunikat Dziekana nr 6/2021 z dnia 26 października 2021 r.
w sprawie dodatkowych procedur i zasad mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wydziału.

Komunikat Dziekana nr 5/2021 z dnia 20 września 2021 r.
w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 oraz procedur i zasad mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Wydziału.

Komunikat Dziekana nr 4/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.
w sprawie: funkcjonowania Wydziału Biologii UJ od 14 czerwca 2021 r

Komunikat Dziekana nr 3/2021 z dnia 26 maja 2021 r. - nieaktualny
w sprawie: przebiegu egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Komunikat Dziekana nr 2/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie: organizacji zajęć dydaktycznych i funkcjonowania Wydziału Biologii UJ od 12 kwietnia 2021 r.

Komuniakat nr 8/2020 
w sprawie: powołania kierownika studiów na kierunkach Zarządzanie zasobami przyrody, Ecology and Evolution oraz Environmental Protection and Management.

Komuniakat nr 7/2020 
w sprawie: powołania kierowników studiów na kierunkach Biologia i Neurobiologia.

Komunikat nr 1/2021 Prodziekana Wydziału Biologii z dnia 01.09.2021 r.
w sprawie: określenia zasad składania wniosków w sprawach niewymagających wydania decyzji administracyjnych na Wydziale Biologii UJ