Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarzadzanie zasobami przyrody

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzanie zasobami przyrody

Rekrutacja na rok akademicki 2023/24 jest zawieszona.

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Wydział: Biologii

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Liczba semestrów: 4 (2 lata)

Język wykładowy: polski

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Absolwenci będą także posiadali pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony przyrody, waloryzacji i oceny ryzyka środowiskowego. Moduły kształcenia zostały tak dobrane, aby absolwent dysponował aktualną wiedzą dotyczącą podstaw prawnych i systemu ochrony przyrody w Polsce oraz potrafił skutecznie i kompleksowo rozwiązywać problemy wynikające z konfliktu interesów różnych środowisk społecznych i działań gospodarczych z zasadami zrównoważonego rozwoju i polityką ochrony przyrody.

Istotną rolę w programie odgrywają zajęcia laboratoryjne i projekty grupowe. Dzięki nim absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych placówkach zarówno naukowo-badawczych jak i w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody i firmach konsultingowych. Istotną możliwością dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość aplikowania na studia III stopnia, a także umiejętność zdobywania grantów i funduszy, oraz umiejętność sporządzania ocen i waloryzacji środowiskowych oraz raportów i sprawozdań

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów Zarządzanie zasobami przyrody jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach i w różnych instytucjach administracji państwowej, placówkach ochrony przyrody oraz firmach konsultingowych i pozarządowych zajmujących się inwentaryzacją i waloryzacją przyrody, a także oceną ryzyka środowiskowego wynikającego z intensywnego rozwoju infrastruktury gospodarczej kraju. Posiada również wiedzę i umiejętności praktyczne przydatne w pracy w placówkach naukowo-badawczych i szkołach wyższych. Potrafi przygotować wniosek projektowy i skutecznie aplikować o fundusze celowe na działalność związaną z ochroną przyrody.