Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Zarzadzanie zasobami przyrody

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Zarządzanie zasobami przyrody

logo ZZP

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Wydział: Biologii

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Liczba semestrów: 4 (2 lata)

Język wykładowy: polski

Celem kształcenia na kierunku Zarzadzanie zasobami przyrody jest uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania i podejmowania właściwych decyzji środowiskowych

Program studiów stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania związane z globalnym kryzysem klimatyczno-ekologicznym i przygotowuje do podjęcia wynikających z niego wyzwań. Studenci tego kierunku zdobywają rzetelną, kompleksową wiedzę oraz wszechstronne umiejętności praktyczne, obejmujące ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej, podejmowanie decyzji, a także komunikację zagadnień środowiskowych. Kursy obowiązkowe odbywają się od poniedziałku do czwartku, co daje możliwość wykorzystania piątków na pracę, relaks czy też rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w kursach fakultatywnych.

Uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów Zarządzanie zasobami przyrody jest gotowy do podjęcia pracy zawodowej na różnych stanowiskach, zarówno w jednostkach administracji publicznej zajmujących się ochroną przyrody, jak i w firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych specjalizujących się w inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrody oraz ocenie ryzyka środowiskowego związanego z planowanymi inwestycjami. Jego interdyscyplinarna wiedza i umiejętności pozwalają mu współpracować z różnorodnymi grupami interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska. Posiada wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w placówkach naukowo-badawczych i szkołach wyższych.

Absolwenci będą przygotowani do objęcia pracy w sektorze prywatnym na stanowiskach:

  • speciality ds. inwentaryzacji przyrodniczej,
  • specjalisty ds. ocen oddziaływania inwestycji na środowisko,
  • speciality ds. doradztwa środowiskowego,
  • audytora środowiskowego,
  • specjalisty ds. outsourcingu środowiskowego.

Będą także gotowi do podjęcia pracy w urzędach i instytucjach administracji publicznej, takich jak: 

  • regionalne dyrekcje ochrony przyrody,
  • wydziały środowiskowe w urzędach gmin i miast,
  • parki narodowe oraz krajobrazowe 

oraz w fundacjach i organizacjach pozarządowych (tzw. NGO) zajmujących się szeroko pojętą ekologią i ochroną środowiska naturalnego.

Kolejną, istotną możliwością dalszego rozwoju i pracy będzie możliwość rozpoczęcia kariery naukowej na uczelni wyższej.