Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ecology and evolution

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 jest zawieszona.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ecology and evolution

Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 jest zawieszona.

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Wydział: Wydział Biologii

Forma studiów: stacjonarne

Tytuł zawodowy: magister

Liczba semestrów: 4 (2 lata)

Język wykładowy: angielski

Program Studiów

Celem studiów jest uzyskanie poszerzonej wiedzy teoretycznej z zakresu ekologii i ewolucji.

Studia drugiego stopnia Ecology & Evolution zaprojektowano dla kandydatów poszukujących specjalistycznego wykształcenia z zakresu aktualnych zagadnień ekologicznych i ewolucyjnych. Doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna pracująca w międzynarodowym środowisku naukowym, przekazuje pogłębioną, stale aktualizowaną wiedzę teoretyczną i aplikacyjną, kładąc nacisk na pracę w zespole, zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów oraz planowania badań terenowych i eksperymentalnych. Unikatowy w skali kraju, interdyscyplinarny program kształcenia, zawiera dużą liczbę zajęć praktycznych w nowoczesnych, doskonale wyposażonych laboratoriach. Student osiąga umiejętność wnikliwego rozumienia zjawisk ekologicznych i zasad ewolucji oraz wstępuje na ścieżkę kariery odnoszącego sukcesy naukowca - potrafi opublikować wyniki swoich badań w uznanych periodykach naukowych. Ponadto posiada adaptacyjne umiejętności komunikacyjne i menadżerskie oraz zdolność myślenia projektowego z praktycznym wykorzystaniem najnowszej wiedzy z obszaru biologii środowiskowej i ewolucjonizmu.

Profil absolwenta

Absolwent posiada umiejętność krytycznej selekcji informacji oraz zdolność wykonania rzetelnej analizy badanego problemu z wykorzystaniem wiedzy ogólnej. Dzięki nabytym w pracy laboratoryjnej i terenowej praktycznym umiejętnościom, absolwent potrafi zaprojektować badania eksperymentalne i terenowe, a dzięki znajomości statystyki potrafi stosować odpowiednie testy i analizować uzyskane wyniki. Ukończenie studiów Ecology & Evolution umożliwia podjęcie pracy w dynamicznie zmieniających się sektorach publicznych i prywatnych na całym świecie: w laboratoriach, jednostkach administracji państwowej, instytucjach badawczych, organizacjach pozarządowych i firmach prywatnych.