Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarzadzanie zasobami przyrody

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy do wyboru

Zobacz listę kursów do wyboru w USOSweb
Instytut kod kursu nazwa kursu
UJ.WBl.INŚ WBNZ-712 Biologia łowiecka - podstawy gospodarowania i ochrony populacji
UJ.WBl.INŚ WB.INS-24 Biomonitoring ekosystemów wodnych
UJ.WBl.INŚ WBNZ-921 Effective research communication
UJ.WBl.INŚ WBNZ-79 Ekologia ewolucyjna
UJ.WBl.INŚ WBNZ-91 Ekologia wód śródlądowych
UJ.WBl.IZ WB.INS-26 Genetyka konserwatorska
UJ.WBl.IG WB.IG-4401-D Gospodarka przestrzenna gmin
UJ.WBl.INŚ WBNZ-671 Hydrobiologia
UJ.WBl.IG WB.IG-3123-D Hydrologia obszarów zurbanizowanych
UJ.WBl.IG WB.IG-2104-D Katastrofy w przyrodzie
UJ.WBl.IB WBNZ-177 Lichenologia i lichenoindykacja
UJ.WBl.IG WB.IG-3222-D Meteorologiczne aspekty ochrony atmosfery
UJ.WBl.INŚ WBNZ-868 Methods of secondary data analysis on society and environment
UJ.WBl.INŚ WBNZ-710 Naukowe podstawy ochrony przyrody
UJ.WBl.INŚ WBNZ-201 Oceanologia - wprowadzenie
UJ.WBl.INŚ WB.INS-25 Ocena liczebności i przemieszczania się organizmów przy pomocy odłowów
UJ.WBl.IB WBNZ-902 Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
UJ.WBl.IG WB.IG-3315-D Podstawy bonitacji i waloryzacji gleb
UJ.WBl.INŚ WB.INS-30/1
WB.INS-30/2
Practical aspects of environmental conservation
UJ.WBl.INŚ WBNZ-830 Rafy koralowe i pustynie - zajęcia terenowe
UJ.WBl.INŚ WBNZ-852 The ecology and conservation of Carnivora
UJ.WBl.INŚ WBNZ-849 Tropical ecology
UJ.WBl.INŚ WBNZ-850 Tropical ecology-field course
UJ.WBl.IG WB.IG-2119-D Współczesne problemy badań środowiska
UJ.WBl.INŚ WBNZ-847 Zarządzanie zasobami przyrody
UJ.WBl.IG WB.IG-3313-D Zasoby, użytkowanie i ochrona gleb
UJ.WBl.INŚ WBNZ-685 Ekologia miasta
UJ.WBl.IZ WBNZ-877 Island biogeography
UJ.WBl.IZ WBNZ-812 Techniki entomologiczne - hodowla, zbiór, konserwacja, preparowanie owadów
UJ.WBl.IB WB.INS-31 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza w procesach inwestycyjnych