Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Organizacja studiów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lektorat języka obcego

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie lektoratu języka obcego na poziomie B2+ na podstawie:

  1. Egzaminu kończącego lektorat języka obcego

Program studiów II stopnia obejmuje lektorat języka obcego w wymiarze 60 godzin, zakończony egzaminem na poziomie co najmniej B2+. Zasady zaliczenia lektoratu określa Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ).

Od roku 2023/2024 wprowadzono możliwość ubiegania się o podejście do egzaminu bez obowiązku uczęszczania na zajęcia, za uprzednią zgodą dziekana.

Osoby, które uzyskają wyżej wymienioną zgodę dziekana są zobowiązane do poinformowania JCJ o uzyskanej zgodzie i zapisania się do grupy na swoim kierunku. Jest to konieczne, by zostać dopuszczonym do egzaminu końcowego.

Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia nie uwalnia żetonów, które zostają wykorzystane na zapisanie się do grupy i podejście do egzaminu.

  1. Certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego

Szczegółowe zasady zaliczania lektoratu języka obcego na podstawie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz wykaz uznawanych certyfikatów określa Zarządznie 138 Rektora UJ z dnia 13 grudnia 2022 roku. Przykładowe certyfikaty zwalniające z lektoratu:

  • Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) (max pięć lat od daty egzaminu)
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL): wersja iBT min. 95 pkt. (max dwa lata od daty testu)
  • International English Language Testing System (IELTS Academic), min. 7 pkt (max dwa lata od daty testu)

Aby zaliczyć lektorat na podstawie certyfikatu student powinien udać się na dyżur kierownika właściwego zespołu językowego w Jagiellońskim Centrum Językowym lub jego zastępcy: dyżury kierowników zespołów językowych.

Osoby, które zaliczyły lektorat certyfikatem nie tracą żetonów i mogą je wykorzystać na dowolnie wybrane kursy z oferty JCJ.

Jagiellońskie Centrum Językowe (JCJ)

ul. Ingardena 3 , Kraków

www.jcj.uj.edu.pl

Informacje ogólne

Kursy przygotowawcze

Poziomy biegłości językowej